وصیت اسکندرآورده اند که :

اسکندر مقدونى فاتح 36 کشور جهان در 21 سالگى به حکومت رسید و در 36 سالگى بر اثر بیمارى از دنیارفت .

 

 

در هنگام مرگ دو وصیت به مادرش نمود:

الف: دستم را از تابوت بیرون بگذار. تا همه بدانند با دست خالى از دنیا رفتم و چیزى با خود نبردم.


ب: از تمام مردمدعوت نمائید تا در تشییع جنازه من شرکت کنند، مشروط بر اینکه مدعوین ، عزیزى را ازدست نداده باشند.


مادر طبق وصیت در کنار جنازه به انتظار نشست تا مردم براىمراسم تشییع گرد آیند، ولى کسى نیامد.

 به فکر فرو رفت و دانست اسکندر بهترین وسیله تسلیت او را فراهم کرده است .


 

/ 11 نظر / 33 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سربازصفر

سلام و طاعات قبول طرح گرافیکی و دردنوشته ای دارم برای جلوه گاه صبر سربزنید تا از نظراتتون استفاده کنم

سربازصفر

سلام و طاعات قبول طرح گرافیکی و دردنوشته ای دارم برای جلوه گاه صبر سربزنید تا از نظراتتون استفاده کنم

سربازصفر

سلام و طاعات قبول طرح گرافیکی و دردنوشته ای دارم برای جلوه گاه صبر سربزنید تا از نظراتتون استفاده کنم

سربازصفر

سلام و طاعات قبول طرح گرافیکی و دردنوشته ای دارم برای جلوه گاه صبر سربزنید تا از نظراتتون استفاده کنم

سربازصفر

سلام و طاعات قبول طرح گرافیکی و دردنوشته ای دارم برای جلوه گاه صبر سربزنید تا از نظراتتون استفاده کنم

سربازصفر

سلام و طاعات قبول طرح گرافیکی و دردنوشته ای دارم برای جلوه گاه صبر سربزنید تا از نظراتتون استفاده کنم

سربازصفر

سلام و طاعات قبول طرح گرافیکی و دردنوشته ای دارم برای جلوه گاه صبر سربزنید تا از نظراتتون استفاده کنم

مریم

خیلی قشنگ بود

حقگو

سلام طاعات قبول،عید تون هم مبارک زیبا بود،خدا قوت

گاه گویه ها

سلام علیکم حالتون چطوره؟طاعات قبول حق.عید گذشته مبارک.برای من هم دعا کنین.