شاه کلید :

 

 

 

شــآه کلیــــد !
_ _ _ _ _ _ _


√ جوانے نزد شیخ حسنعلے نخودکے آمد و گفت :

سـ ه قفل در زندگے ام وجود دارد و سـ ه کلید از شما مےخواهم.


قفل اول اینست کــ ه دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.
قفل دوم اینکــ ه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.
قفل سوم اینکــ ه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.شیخ فرمود :

براے قفل اول نمازت را اول وقت بخوان.
براے قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.
براے قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.


جوان عرض کرد: سـ ه قفل با یک کلید ؟!

شیخ فرمود : نماز اول وقت « شاه کلید » است !

/ 5 نظر / 42 بازدید
سرباز آقا

عالی بود وقت کردی یه سری به ما هم بزن نظر یادت نره

رندانه

سلام آنروز که آید ز پس پرده ی غیبت اول هدف مهدی موعود نماز است التماس دعا

مریم

دلت که گرفت ، دیگر منّت ِ زمین را نکِش ؛ راه ِ آسمان باز است ؛ پر بکِش ؛ او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را میخواند... بعضی دوست داشتن ها را باید مدام تکرار کرد ...

فاطمه f.m

فاطمه یعنی شرف،یعنی حجاب، فاطمه فخر زنان، روز حساب فاطمه یعنی رضای کردگار شاهکار خلقت پروردگار میلاد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائل صدیقه کبری ، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) مبارک [گل]

سندس

شاه کلید. بسیار زیبا بود