مسافر غریب...

دعا کنیـــــــــــــد...

دعا کنید بیاید مسافری که نیامد...

وکوچه کوچه بنازم به عابری که نیامد...

 

دوباره مثل گذشته تمام فاصله هارا...

غزل غزل بنویسم به شاعری  که نیامد...

 

همیشه غربت اینجا نصیب این دل من شد...

شریک غربت من کیست؟ مهاجری که نیامد...

 

به پلک پلک نگاهت دخیل خاطره بستم...

و رو به پنچره کردم به زائری که نیامد...

 

شکسته بغض غرورم در انتظار عجیبی...

دعاکنیـــــــــــد بیاید مسافری که نیامد...

 

 

 

اللّهــــــ ـــم عجّــــــ ـــل لولیـــــ ــــک الفـــ ــــــرج

/ 2 نظر / 6 بازدید
...

به پلک پلک نگاهت دخیل خاطره بستم... و رو به پنچره کردم به زائری که نیامد...

حسنا

همانقدر که در غیبت موثر بودیم در ظهور هم موثریم ...... به امید آمادگی برای سربازی او