در آستانه ماه مبارک رمضان

ای مردم! ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به سوی شما رو کرده است.
ماهی که نزد خدا، بهترین ماههاست و روزهایش بهترین روزها و شبهایش بهترین شبها و ساعتهایش بهترین ساعتهاست ...

-بخشی از خطبه شعبانیه حضرت رسول (ص)

/ 1 نظر / 31 بازدید
(m)

خدا کنه که روز سی ام این ماه روسفید باشیم و از خودمون و کردارمون راضی.... خداکنه.[گل]