باغ گل یاس سلام علیک ... مادر عباس سلام علیک

 
السلام علیک یا ام البنین یا زوجة امیر المومنین السلام علیک و علی ابنک عباس بن امیر المومنین ورحمت الله و برکاته
ای به بنین تو درود همه
فاطمـه یا فاطمـه یا فاطمـه
بــاغ گــل یــاس سـلام علیک
مـــادر عبــاس ســلام عـلیک
 
ای همه از خود سفرت تاحسین
اذن دخـول حــرمت یاحسین

 
قبرستان بقیع ، قبر مطهر حضرت ام البنین علیها سلام
 
سایـــه‌نشین حـــرم آفتــاب
غــرق شــده در کــرم آفتاب
 
فـــاطمه دوم حیــدر شــدی
مادر یک ماه و سه اختر شدی
طوبـی، طوبـی لک زیـن احترام
دختـر زهـرا بـه تو گوید سلام

قـدر تـو گـوی شرف از ناس برد
ارث ادب را ز تــو عبــاس بــرد
جز تو کـه بـر شیـرخدا شیـر زاد؟
جز تو کـه بـر شیـر علی شیر داد
 
جز تو که در کرب و بلای حسین
چـار پسـر کــرده فـدای حسین
چـار پســر دادی و زیــن افتخــار
شــد حــرم چــار امــامت مــزار
 
پــاسخ آن وفــا و احســاس تــو
فاطمــه شــد مــادر عبـاس تــو
چـار پسـر داشتـی ای جـان پاک
رفـت غریبانــه تنـت زیـر خـاک
 
لیـک جوانــان عــرب ره سپـــر
در پـی تابـوت تــو همچـون پسر
بــر لبشـان نالـه یا فاطمه
اشـک فشاندنـد بــرایت همـه
 
دیــده اوتـاد بــرایت گـریست
سیــدسجّاد بــرایت گــریست
نیست عجب اینکه به ترفیع تو
فاطمـه آیــد پــی تشییـع تو
 
بـه غیـرت و وفا و احساس تو
بـه خـون پیشانـی عبـاس تو
ناله جانسوز تو در گوش ماست
چوبه ی تابوت تو بر دوش ماست
 
بـاز هـم آی ماه شهادت فروز
مراسـم دفـن تـو مـی‌بود روز
بـر در بیـت تـو شـرارت نشد
بر گل روی تـو جسـارت نشد
 
ضربــه بـه بـازوت نزد هیچکس
لگــد بـه پهلـوت نـزد هیچکس
کـاش شـود جـاری اشـک همه
از حـرمت تــا حـرم فاطمه
 
«میثــم» آلـــوده دل ســوخته
چشم بـه سـوی حـرمت دوخته
ذکر دل اوست به هر صبح شام
تـا کـه دهـد بـر تو مکرر سلام
 
بــاغ گــل یــاس سلام علیک
مــادر عبـــاس ســلام علیک

 

 
اثر طبع استاد سازگار
/ 3 نظر / 197 بازدید
✿kahrOoOoOoOba✿

سلا م محمرضا خوشحال شدم که اومدی به وبم امیدوارم اومدنات مستمر باشه در پناه مولا علی

حسین طحان

حاجی سلام دمت گرم دلم واست تنگ شده جات خالی بود شبی که بالا سر قمرش از مادرش خوندم زینبم گفتا که آن روح ادب داده جان بین دو دریا تشنه لب زینبم گفتا کنار علقمه دیده او را درکنار فاطمه