این کیست این این کیست این ؟

بعضی از اشعار واقعا زیباست :

این کیست این این کیست این این یوسف ثانی است این    خضر است و الیاس این مگر یا آب حیوانی است این این باغ روحانی است این یا بزم یزدانی است این    سرمه سپاهانی است این یا نور سبحانی است این آن جان جان افزاست این یا جنت المأواست این    ساقی خوب ماست این یا باده جانی است این تنگ شکر را ماند این سودای سر را ماند این    آن سیمبر را ماند این شادی و آسانی است این امروز مستیم ای پدر توبه شکستیم ای پدر    از قحط رستیم ای پدر امسال ارزانی است این ای مطرب داووددم آتش بزن در رخت غم    بردار بانگ زیر و بم کاین وقت سرخوانی است این مست و پریشان توام موقوف فرمان توام    اسحاق قربان توام این عید قربانی است این رستیم از خوف و رجا عشق از کجا شرم از کجا    ای خاک بر شرم و حیا هنگام پیشانی است این گل‌های سرخ و زرد بین آشوب و بردابرد بین    در قعر دریا گرد بین موسی عمرانی است این هر جسم را جان می کند جان را خدادان می کند    داور سلیمان می کند یا حکم دیوانی است این ای عشق قلماشیت گو از عیش و خوش باشیت گو    کس می نداند حرف تو گویی که سریانی است این خورشید رخشان می رسد مست و خرامان می رسد    با گوی و چوگان می رسد سلطان میدانی است این هر جا یکی گویی بود در حکم چوگان می دود    چون گوی شو بی‌دست و پا هنگام وحدانی است این گویی شوی بی‌دست و پا چوگان او پایت شود    در پیش سلطان می دوی کاین سیر ربانی است این آن آب بازآمد به جو بر سنگ زن اکنون سبو    سجده کن و چیزی مگو کاین بزم سلطانی است این

/ 3 نظر / 14 بازدید
معصومه

سلام طلوع زیبای هر روز امید تازه ای برای زیستن است! مرسی که به باغم اومدی... بله واقعا تکان دهنده بود.

معصومه

سلام طلوع طلایی! بله امیدوارم که فنجان رو برعکس نگذاریم و یا فنجان سوراخ!!! مطلب بالایی زیبا بود حیف که نتونستم کامنت هاش رو باز کنم. مزاحم این پست شدم!!! امیدوارم که راه شهدا پر رهرو باشه و اونها همه ی شیعیان رو شفاعت کنن!

زینب

ای یوسف خوشنام ما خوش می‌روی بر بام مــا / ای درشـکسـتــه جــام ما ای بـردریـــده دام مــا/ای نــور مــا ای ســور ما ای دولــت منـصــور مــا / جـوشی بنـه در شـور ما تا مـی شـود انگـور مــا/ ای دلــبــر و مـقـصــود ما ای قبلــه و معـبـود مــا/ آتــش زدی در عــود مــا نـظـــاره کـن در دود مــا/ای یــــار مـــا عــیــــار مـــا دام دل خـــمــــار مــا / پا وا مکـش از کـار مـا بستـان گـروی دستـار مــا/ در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل / وز آتـــش ســودای دل، ای وای دل، ای وای مــا!