شش ماهه ای که معجزه در کربلا کند

شش ماهه ای که با اشاره ای از خواب می پرید


با لای لای تیغ سه شعبه به خواب شد


تا چشم تیر را هدف حنجرش نمود


با چشم غرقِ خون عمو، بی حساب شد

 


/ 1 نظر / 12 بازدید
سما

السلام ای وادی کرببلا السلام ای سرزمین پر بلا السلام ای جلوه گاه ذوالمنن السلام ای کشته های بی کفن . . . سلام و ايام عزاي حسين ع تسليت باد و التماس دعا